Člani

V prostovoljnem gasilkem društvu Čušperk imamo skupno 203 vpisane člane:

Od tega je:

 • Št. mladih do 18 let – 22 pionirjev, 6 mladincev (skupaj 28)
 • Št. nad 18 let – 175 članov
 • Operativnih članov 24 članov
 • Št. veteranov moški (starejši od 63. leta) – 9 članov
 • Št. veteranov ženske (starejše od 55. leta) – 26 članic
 • Št. članov s činom gasilec s tečajem – 11 članov (tečaj opravili leta 1999 in 2004)
 • Št. članov nižjih gasilskih častnikov – 4 člani
 • Nižji gasilski častnik I st. – 2 člana
 • Nižji gasilski častnik II. st. – 12 članov
 • Št. članov GČ – 3 člani
 • Gasilski častnik I. st. – 2 člana
 • Gasilski častnik II.st – 2 člana
 • Višji gasilski častnik II.st. – 1 član

  PGD Čušperk seveda vedno strmi k pristopu novih članov v svoje vrste.
  Dejavni pa smo tudi na področju činov in izobraževanja – vsako leto pošljemo nekaj naših fantov in deklet na različne seminarje in predavanja (izpiti za NGČ, mentor mladine…).

  Comments are closed.