Razglašena požarna ogroženost za celotno državo!

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 7. marca 2012 na območju celotne države!

Na podlagi 4. člena uredbe o varstu pred požarom v naravnem okolju (Ur.l.RS, št. 4/2006), Uprava RS za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 07.03.2012 na območju celotne države. Razglas ne velja za območja s snežno odejo.
Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravnem okolju prepovedano kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj, puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar.

Inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpekcija za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano ter Policija bodo v času razglašene požarne ogroženosti naravnega okolja izvajale poostren nadzor.

Dodatno: Požarna ogroženost ne velja več od začetka aprila 2012. (Novica osvežena 12.04.2012)

Comments are closed.