Nevarnosti pri nepravilni uporabi pirotehničnih izdelkov

Bliža se čas božičnih in novoletnih praznikov in žal tudi čas množičnega metanja petard in drugih pirotehničnih izdelkov. Uporaba petard in drugih pirotehničnih izdelkov pomeni objektivno nevarnost za ljudi in njihovo premoženje, žrtve pa so po navadi otroci in mladostniki.

Na kratko o uporabi in pravilih pirotehničnih izdelkov:

NEVARNOSTI IN NEPRAVILNOSTI PRI UPORABI PIROTEHNIČNIH IZDELKOV:
• Pri spravljanju petard v žep brez ustrezne embalaže lahko pride do drgnjenja in s tem do aktiviranja petarde;
• Aktiviranje in odlaganje v različne predmete (steklenice, poštne nabiralnike…);
• Aktiviranje petard z združitvijo več izdelkov skupaj (lepljenje z lepilnim trakom…);
• Nekontrolirano metanje petard v množico;
Ponovno pobiranje petard, ki so »zatajile«, misleč, da ni povzročen vžig

KAKO ČIMBOLJ VARNO UPORABITI PETARDO?
Petarda je sestavljena iz lepljenega papirja in eksplozivnih zmesi. Aktivirana je z drgnjenjem. Po potegu jo je treba TAKOJ odvreči. Petardo odvržemo na ravno površino, daleč stran od ljudi, živali, vnetljivih snovi ali predmetov, na katerih bi detonacija lahko povzročila požar ali jih poškodovala. Odvržene petarde NIKOLI NE POBIRAMO! Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih določa izrek globe v višini 400,00 EUR takoj na kraju prekrška za kršitelje, ki uporabljajo pirotehnične izdelke :
• v času, ko to ni dovoljeno;
• na način, ki je prepovedan (v nasprotju z navodili za uporabo) in
• na mestih, kjer je to prepovedano.

Upamo, da se boste pirotehničnih izdelkov v zimskem času izogibali, ali pa vsaj pravilno in vestno ravnali z njimi.
In upamo, da ne bo v našem društvu zazvonil telefon s pozivom “Požar zaradi pirotehničnega izdelka.”.

Comments are closed.