Požarna ogroženost naravnega okolja

Zaradi suhega, toplega in vetrovnega vremena se je povečala požarna ogroženost naravnega okolja v večjem delu države in tako že beležimo povišano število požarov na prostem. Vrhnja plast zemlje je že izsušena, vegetacija pa marsikje še ni začela zeleneti. Prihaja tudi čas intenzivnega dela na prostem, zlasti odstranjevanja ostankov kmetijskih rastlin ter drugega rastja z vrtov, njiv, travnikov in gozdov, pogosto z ognjem. V takšnih razmerah je možnost, da se uporaba ognja na prostem sprevrže v požar, velika. Opozarjamo na previdnost!

Pri kurjenju v naravnem okolju je treba urediti kurišče, ga zavarovati in nadzorovati ves čas kurjenja, po kurjenju pa ogenj pogasiti in kurišče pokriti z negorljivim materialom. Ob vetrovnem vremenu je treba s kurjenjem prenehati. Kurjenje v gozdovih ni dovoljeno, razen v kuriščih in zaradi zatiranja podlubnikov. Prav tako ni dovoljeno zažigati ostankov kmetijskih rastlin na kmetijskih obdelovalnih in neobdelovalnih zemljiščih ter nerodovitnih površin na območjih, kjer ogenj lahko ogrozi gozd.

Suho in toplo vreme, s tem pa tudi povečana požarna ogroženost naravnega okolja, se bo nadaljevalo tudi v naslednjih dneh.

Comments are closed.